LOOMENÕUKOGU

Loomenõukogu on SA Tartu 2024 nõuandev organ, ekspertide kogu, mille ülesandeks on toetada Tartu 2024 väärtusi avava ja eesmärkideni viiva Euroopa kultuuripealinna programmi ettevalmistamist.

Aastatel 2020-2021 toetab loomenõukogu esimesest arendusprotsessist osa võtvaid projekte ja meeskondi, andes iga mooduli lõpus projektiosale tagasisidet ja hinnates arendusprotsessi lõpus projektiplaani tervikuna. Kogu hindamisel on kaks peamist eesmärki: 
  • Toetada protsessi ehk anda järjepidevat toetavat tagasisidet projektide arendamisel

  • Hinnata tulemust ehk projektiplaani sobivust Tartu 2024 programmi, pidades silmas vastavust kriteeriumitele

Nii tagasiside andmisel kui ka tervikliku projektiplaani hindamisel toetub loomenõukogu eelnevalt kokkulepitud kriteeriumitele.

LIIKMED JA TEEMAVALDKONNAD

  • Kati Ilves (kujutav kunst)
  • Mari Kalkun (muusika, Lõuna-Eesti) 
  • Kuldar Leis (ettevõtlus, Lõuna-Eesti) 
  • Priit Raud (etenduskunstid, kultuurikorraldus)
  • Anneli Saro (etenduskunstid, publik, kõrgkoolid)
  • Berk Vaher (kirjandus, Tartu 2024 kontseptsioon ja väärtused)
  • Loomenõukogu juht: SA Tartu 2024 programmikoordinaator Erni Kask
Endised liikmed
  • Markus Toompere (kujutav kunst, residentuurid)