LOOMENÕUKOGU

Loomenõukogu on SA Tartu 2024 nõuandev organ, ekspertide kogu, mille ülesandeks on toetada Tartu 2024 väärtusi avava ja eesmärkideni viiva Euroopa kultuuripealinna programmi ettevalmistamist.

Loomenõukogu liikmed on: Anneli Saro, Priit Raud, Berk Vaher, Helen Sirp ja Karen Burns.

Aastatel 2020-2021 toetas loomenõukogu esimesest arendusprotsessist osa võtvaid projekte ja meeskondi, andes iga mooduli lõpus projektiosale tagasisidet ja hinnates arendusprotsessi lõpus projektiplaani tervikuna. Kogu hindamisel oli kaks peamist eesmärki: 
  • Toetada protsessi ehk anda järjepidevat toetavat tagasisidet projektide arendamisel

  • Hinnata tulemust ehk projektiplaani sobivust Tartu 2024 programmi, pidades silmas vastavust kriteeriumitele.