NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Projekt Ellujäämise Kunstide Linnaloodusfestival toob looduse linna tagasi - vähemalt ideede ja võimaluste kompamise tasandil.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Elu ja Keskkond all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Üha enam inimesi elab tänapäeval linnas. Eestis ja Euroopas tervikuna on linnastumise tulemusena kadumas looduslikud elupaigad ning seal asuvad liigid. Kuna paljude inimeste elu on sageli suures osas seotud linnaga, tekib võõrandumine loodusest ning keskkonnaprobleemid tunduvad kauge teemana.

Linnaloodusfestival on ajaliselt lühikesse perioodi (3-5 päeva) mahutatud avalike sündmuste kogum, mille ühisnimetaja on looduse, kultuuri ja keskkonnasäästliku eluviisi põimumine. Sündmuste läbiviijad on mitmekülgse taustaga kodaniku- ja loomeühendused, ettevõtjad, haridus- ja kultuuritegelased.
Eestvedaja:  Veljo Runnel (veljo.runnel@ut.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 14)