NB! Projekti sisukirjeldus kajastab Tartu 2024 projektide arendusprotsessi alguse seisu (aprill 2020) ja võib seetõttu olla aegunud. Uus sisukirjeldus valmib produktsiooniläbirääkimiste käigus 2021. a sügiseks.
Läbi Linna
on tervet Tartut hõlmav mitme-aastane projekt, mille fookuses on linn ise ja tema inimesed.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Inimene ja Oskused all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Kavandatava projektiga on plaanis koguda lugusid Tartu elanikelt Tartu kohta. Algmaterjal ja alguspunkt on intervjuud ja kohtumised eri ühiskonnakihtide esindajatega. Ühelt poolt on eesmärk panna linnapilt loomingust kihama, teiselt poolt aga tekitada uusi sidemeid ühiskonna eri kihtide liikmete vahel ning anda (loominguline) hääl neile, kes muidu narratiivi loomises kaasa ei kõnele. Tulemuseks on erinevad loomingulised lahendused, kuidas tutvustada, tähistada ja mõtestada Tartut.
Eestvedaja: Tiiu Tamm (tiiu@leigo.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 28)