Tartu on koos Lõuna-Eestiga 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn.
Samal aastal kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit ka Austria linn Bad Ischl (koos Salzkammerguti piirkonnaga) ja Norra linn Bodø (koos Nordlandi maakonnaga).

Euroopa kultuuripealinna tiitli kandmine on Tartu ja teiste Lõuna-Eesti omavalitsuste suurim valdkondadevaheline koostööprojekt ning Eesti 2024. aasta tippsündmus. Selleks valmistumine on mitme aasta pikkune teekond ning tiitliaastast kujuneb kõrghetk, mis hõlmab vähemalt neli aastat ette valmistatud kultuuri-, kunsti-, haridus- ja turundusprogrammi.

Tartu võitis Euroopa kultuuripealinna tiitli kontseptsiooniga Ellujäämise Kunstid. Kontseptsiooni avab valmiv kultuuri- ja haridusprogramm, mille projektid ja suursündmused jagunevad nelja liini vahel: Elu ja Keskkond, Inimene ja Oskused, Omapära ja Euroopa ning Teadus ja Tehnoloogia.

Ellujäämise Kunstid

Ellujäämise kunstid on need teadmised, oskused, väärtused, mis aitavad meil tulevikus hästi elada. Need on teadmised, oskused, väärtused, mis on meile omased, mida väärtustame, mida soovime Euroopaga jagada ja ka juurde õppida.

Kõige olulisemad Ellujäämise Kunstid, mis väljenduvad Tartu 2024 programmis, on:
 • omapärasus
 • jätkusuutlikus
 • ärksameelsus
 • koosloovus

Mis on Euroopa kultuuripealinn?
Alates 1985. aastast on paljud Euroopa linnad (mõnikord kaasates ka oma regiooni) kandnud Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Tegemist on Euroopa Liidu ühe kõige olulisema ja järjepidevama ettevõtmisega kultuurivaldkonnas.

Euroopa kultuuripealinnaks olemine avaldab korraldavale linnale ja kogu piirkonnale suurt majanduslikku mõju. Edukaimatel juhtudel on iga tegevuseelarvesse paigutatud euro toonud piirkonnale tulu 5‒6 eurot, seda tänu lisainvesteeringutele, kaasrahastusele, piirkonna maine kasvule ja seda külastavatele turistidele. Varasemate andmete põhjal hinnates on tõenäoline, et Tartu 2024. aasta programmi sündmused võivad saada kuni miljon külastust.

2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tegevused on kavandatud toetama Tartu ja ülejäänud Lõuna-Eesti
 • rahvusvahelise tuntuse kasvu, 
 • elanikkonna kultuurist osa saamise võimaluste ja heaolu paranemist, 
 • ettevõtluse edendamist, 
 • põlvkondadevahelise kultuurisideme tugevdamist, 
 • noorte eneseteostusvõimaluste avardamist, 
 • inspireeriva ja jätkusuutliku linnaruumi ja maapiirkondade arendamist, 
 • valdkondadevahelise koostöö tegemist 
 • ning rahvusvahelist võrgustumist.

Euroopa kultuuripealinnu valib ja seirab rahvusvaheline sõltumatu eksperdikomisjon. Euroopa Liidu institutsioonide kokku kutsutud eksperdid ootavad tiitlikandjalt kunstilist kontseptsiooni ja seda avavaid projekte, programmi korraldamise, finantseerimise ja turundamisega seotud kavasid ning tõendeid programmi elluviimise suutlikkuse kohta.

28. augustil 2019 nimetas kultuuripealinnade eksperdikomisjon 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu koos Lõuna-Eestiga. Edaspidi hindab komisjon Sihtasutuse Tartu 2024 meeskonna ettevalmistustöid ja otsustab seire käigus, kas määrata Tartule ka 1,5 miljoni euro suurune Melina Mercouri preemia.

Sihtasutus Tartu 2024

Euroopa kultuuripealinna programmi ettevalmistamist ja elluviimist koordineerib SA Tartu 2024. SA Tartu 2024 asutati Tartu linnavolikogu 5. detsembri 2019. aasta otsusega.

SA Tartu 2024 ülesanded on Tartu kui Euroopa kultuuripealinna kultuuri-, turundus- ja kommunikatsiooniprogrammi ettevalmistamine, selle elluviimine ja rahastamine ning seire teostamine koos partneritega Eestist ja välismaalt, nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist.

SA Tartu 2024 praegusteks ja tulevasteks koostööpartneriteks on Eesti riik, kohalikud omavalitsused ja nende asutused, Tartu linn, samuti üldharidusasutused ja ülikoolid, kultuuri- ja mäluasutused, loomemajandusettevõtted ja loovisikud, turismisektor, meedia, kogukonnaliikumised ja paljud teised.

SA Tartu 2024 nõukogus on viis liiget:  Kaspar Kokk (esindab Tartu linnavolikogu), Madli-Liis Parts (esindab Kultuuriministeeriumi), Urmas Klaas (nõukogu esimees, esindab Tartu linnavalitsust), Anneli Saro (esindab Tartus asuvaid ülikoole), Tiit Toots (esindab Lõuna-Eesti omavalitsusi).

SA Tartu 2024 juhatus on üheliikmeline. 

SA Tartu 2024 tegevus jaotub kolme valdkonna vahel: kultuuri- ja haridusprogramm (valdkonda juhib loovjuht Kati Torp), teabe- ja turundusvaldkond (juhib Marili Vihmann) ning finants- ja haldusvaldkond (juhib finantsjuht Toomas Peterson). Lõuna-Eesti koostöö kuulub sihtasutuse juhi otsealluvusse (koordinaator Annela Laaneots).

Lõuna-Eesti koostööEuroopa 2024. aasta kultuuripealinna programmi viib ellu Tartu linn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega: Antsla vald, Elva vald, Kambja vald, Kanepi vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsiääre vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald, Setomaa vald, Tartu vald, Tõrva vald, Valga vald, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald.

Tartu linna ja Lõuna-Eesti koostöö 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks saamise nimel algas 2018. aastal. 2019. aasta aprillis allkirjastasid Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust hea tahte lepingu, millega kinnitati koostöösoov. Sama aasta lõpust kuulub omavalitsuste esindaja ka SA Tartu 2024 nõukogusse.

Pärast Euroopa kultuuripealinna tiitli võitmist hääletasid 2020. aasta sügisel ja 2021. aasta alguses 19 Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogud (Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonnast ning Viljandi linnast) koostöölepingu üle, mille eesmärk on tagada Euroopa kultuuripealinna programmi põhjalik ettevalmistamine ja elluviimine kogu regioonis. Koostöölepingus on sätestatud kultuuripealinna programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted aastateks 2021–2025. Koostöölepingu kiitsid heaks kõigi koos Tartuga Euroopa kultuuripealinna tiitlile kandideerinud Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogud ning leping allkirjastati 2021. aasta jaanuaris.

Lisainfo
www.tartu2024.ee
www.facebook.com/Tartu2024
www.instagram.com/Tartu2024
www.twitter.com/Tartu2024 (inglise keeles)

Faktilehe koostajad:
Krõõt Filippov
Kommunikatsioonijuht / Communications Manager
SA Tartu 2024 / European Capital of Culture  Tartu 2024
Tel: +372 58 174 399
E-post: kroot.filippov@tartu2024.ee

Kaidi-Lisa Kivisalu
Kommuniatsioonispetsialist / Communication Specialist
SA Tartu 2024 / European Capital of Culture Tartu 2024
E-post: kaidi-lisa.kivisalu@tartu2024.ee