Hea kultuurikorraldaja!

Digitaalsest tööriistakastist "Abiks kultuurikorraldajale" leiad videosalvestisi, abimaterjale, slaide ja näidistabeleid, millest saab ammutada inspiratsiooni ning uusi teadmisi ja oskusi. Neid saad kasutusele võtta kultuurisündmuste projektiplaane kirjutades.

Kuidas, kellele ja kellega luua uusi kultuurisündmusi? Kuidas juhtida meeskondi ja seada eesmärke? Kuidas mõista pakutavate elamuste mõju inimestele ja keskkonnale?

Oma kogemusi ja teadmisi jagavad järgnevatel lehekülgedel erinevad kultuurikorralduse spetsialistid nii Eestist kui ka Euroopast. Need eksperdid on jaganud teadmisi Tartu 2024 põhiprogrammi arendajatele või teinud ettekande Tartu ja Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate foorumil Kultuurikompass. Sissejuhatusi alateemadesse teevad SA Tartu 2024 meeskonnaliikmed.

Põhiteemad

Kuidas alustada? Millest alustada?
Meeskondade loomine ja motiveerimine
Kriteeriumid
Väärtused
Rahvusvahelised partnerid ja võrgustikud
Eelarve
PR plaan, turundus, kommunikatsioon
Vabatahtlike kaasamine
Keskkonnahoidlik kultuurikorraldus
Sponsorlus- ja koostööpartnerid
Mõjud, mõõdikud, tegevuseesmärgid
Auditooriumi leidmine ja sihtgruppide valimine
Tegevusplaan
Riskianalüüs


Tartu 2024 taotlusvoorud

Regionaalne taotlusvoor


"Sina kui idee autor vajad enda ümber meeskonda. Kui sul on olemas projekti üldidee, kaardista ära kõik valdkonnad, milles sa tunned, et peaksid kaasama lisajõudu ja -kompetentsi. Jõudu!"


Kuldar Leis, Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 juht    

  

2021. aasta sügisel salvestatud videtes kõnelejate taustal oleva kunstiteose autor on Kadri Toom.