28. juunil kutsusime koos Rahinge külaseltsiga tartlased avalikule arutelule "Uued ja vanad linnaosad", mis toimus Rahinge kuplis. Sündmusel olid teemadeks haldusreformi-järgse Tartu identiteet ning endise Tähtvere valla elanike panus linna kultuuriellu.

Vestlusringis püstitati küsimusi, näiteks  "Kuidas säilitada ümberkorralduste järel senist Tähtvere identiteeti, ent olla samas osa laienenud Tartust? Kuidas muutus Rahinge ja Ilmatsalu liitumisega linna kultuurielu? Kuidas nimetada liitunud piirkondi Tartu linna kooseisus?”. 

Arutelust võtsid teiste seas osa haldusreformi eestvedaja, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Sulev Valner, kultuurikorraldaja, muusik ja Tähtvere Seltsi juhatuse liige Ants Johanson ning Rahinge külaseltsi esindaja Külli Pann. Vestlust modereeris Tartu 2024 kandidatuuritiimi vastutav projektijuht Erni Kask.

Sündmusel astusid üles ka Tartu pillimeister Ülo Kurik ning laulja Kirtty Kalda.

KAJASTUSED