Projekt Ellujäämise Kunstide Dokprogramm koosneb kahest projektist: “Tartu Spirit Films” (töönimetus) ja “Rahvamaja dokumentaalid” (töönimetus), mis jäädvustavad kohalikku omapära läbi Tartu “vaimude” - laulikud, boheemid, hullud teadlased, tänavakangelased ning Lõuna-Eesti kaduvate väikepoodide, vanakraamiäride, baaride ja kõrtside kaudu.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Omapära ja Euroopa all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Valminud dokumentaalfilme näidatakse rändfestivalil Lõuna-Eesti külades, linnades ja kogukonnahoonetes. Kavandatav projekt keskendub kolmele väljakutsele ja neile lahenduste leidmisega:
  • Kohalik perspektiiv: Lõuna-Eesti väikekohtade identiteedi hääbumine massikultuuri pealetungimisel
  • Lõuna-Eesti perspektiiv: filmivaldkonna ettevõtted on kontsentreerunud Tallinna põhiseks
  • Euroopa perspektiiv: Lõuna-Eesti turundussõnumite puudumine filmižanri kontekstis loomevaldkonnale
Eestvedajad: Liisa Nurmela (liisa.nurmela@gmail.com) ja Anna-Liisa Ingver (annaliisa.ingver@gmail.com)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 36)