Aasta eest, 5. detsembril 2019 võttis Tartu linnavolikogu vastu otsuse asutada sihtasutus Tartu 2024, millest saaks Tartu ja Lõuna-Eesti ettevalmistuste käivitaja ning eestvedaja, et kanda edukalt 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlit.

Nüüd, 2020. aasta detsembris saab sihtasutus Tartu 2024 meeskond vaadata tagasi esimesele tegutsemisaastale, mille jooksul tõime Euroopa kultuuripealinna nimel mõtlema ja tegutsema sadu inimesi ja organisatsioone Eestist ja välismaalt.

Eesti 2024. aasta tippsündmuse ja Lõuna-Eesti suurima koostööprojekti ettevalmistused on alanud vaatamata koroonakriisile. Meie ühine eesmärk on tuua meile tiitli võitnud Ellujäämise Kunstide kontseptsioon ilmale veenvalt, haaravalt ja innustavalt.

"Lõppev aasta nõudis meilt kõigilt rohkem kui paljud eelnevad. Sellegipoolest aitasid paljud inimesed käivitada meil põhimõttelised tegevused, sealhulgas Tartu 2024 kultuuriprogrammi esimese arendusprotsessi. Leppisime kokku Lõuna-Eesti koostöölepingus aastateks 2021-2025, käivitasime oma kommunikatsioonistrateegia koostamise, viisime ellu neli kõrgetasemelist Kultuurikompassi foorumit ning tutvustasime oma väärtusi ja tööd nii linnaosa-päevadel kui festivalidel, nii traditsioonilises kui uues meedias."

                           - Priit Mikk, SA Tartu 2024 juht

Loe lähemalt, mis on Tartu 2024 aasta tipphetked ja kuidas jätkub Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta ettevalmistamine järgnevates valdkondades: 
SIHTASUTUS

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 on Eesti 2024. aasta tippsündmus ning Tartu ja Lõuna-Eesti suurim koostööprojekt, millest saab potentsiaalselt osa veerand miljonit Lõuna-Eesti elanikku. Selleks, et Euroopa kultuuripealinna ettevalmistused ja tiitliaasta tulemuslikult läbi viia, alustas 1. jaanuaril 2020 tööd sihtasutus Tartu 2024.

Sihtasutuse aluspõhimõtted ja eesmärgid pärinevad Tartule ja Lõuna-Eestile tiitli toonud kandidatuuriraamatust Ellujäämise Kunstid, kus tuli kirjeldada ka kultuuripealinna elluviivat organisatsiooni.

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 on hoidnud ja kasvatanud laiapõhjalist toetust linna, Lõuna-Eesti regiooni ja riigi tasandil. Selle tõestuseks on osapoolte väga kiire mobiliseerumine ja koostöö sihtasutuse Tartu 2024 loomiseks kohe pärast tiitlivõitu.” 

- Urmas Klaas, SA Tartu 2024 nõukogu esimees

Sihtasutuse nõukokku kuuluvad Tartu linna, Lõuna-Eesti omavalitsuste, Tartu ülikoolide ja Eesti riigi esindajad. Sihtasutuse juhatus on üheliikmeline. Alates 1. juulist 2020 on sihtasutuse juht Priit Mikk, kelle valis avaliku konkursiga viieks aastaks ametisse sihtasutuse nõukogu. Priit Mikk on olnud paljude kontsertide, vastuvõttude, konverentside ja galade korraldaja, sh Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 avaürituse tehniline produtsent.

Sihtasutuse töö on jagatud kolme valdkonda:

 1. Finants ja haldus, mida juhib finantsjuht Toomas Peterson.

 2. Teave ja turundus, mida juhib teabe- ja turundusvaldkonna juht Kalle Paas.

 3. Kultuur ja haridus, mida juhib programmikoordinaator Erni Kask.

SA Tartu 2024 organogramm


Pädeva ja toimeka meeskonna koostamine, arendamine ning toetamine on üks eduka Euroopa kultuuripealinna eelduseid. 2020. aasta sügisel on SA Tartu 2024 põhitiimis kümme töötajat. Sihtasutuse peakontor asub aadressil Raekoja plats 12, Tartu, kuid meie tiimi, koostööpartnereid ja vabatahtlikke võib tegutsemas kohata lugematutes paikades Tartus, Eestis ja Euroopas.


SA Tartu 2024 meeskond Autovabaduse puiesteel juulis 2020


Sihtasutus Tartu 2024 on ka partneriks Euroopa Komisjonile, mille eksperdid kohtuvad kõigi kultuuripealinnadega enne tiitliaastat kolm korda, et hinnata linnade ettevalmistusi ja anda nõu. Esimene kohtumine toimus 2020. aasta sügisel.


PROGRAMM


Käesolev kriis toob veelgi selgemalt esile meie poolt sõnastatud Ellujäämise kunstide prioriteedid. Sügavaid ökoloogilisi probleeme ignoreeritakse ohtlikult või nendega tegelemist lükatakse määramata tulevikku edasi; üksindus kõnnib käsikäes sotsiaalsest distanseeritusest tingitud kasvava digi-sõltuvusega; väiksemad linnad ja eemal seisvad regioonid on veelgi rohkem ära lõigatud, kuna turism, kultuurivahetus ja piirideülene hariduskoostöö on ootele pandud. Nende väljakutsetega tegelemine on oluline üle kogu Euroopa. Meie anname oma panuse läbi Tartu 2024 rahvusvahelise kultuuri- ja haridusprogrammi arendamise.” 

- Berk Vaher, Tartu 2024 Loomenõukogu liige, Tartu 2024 kandidatuuriraamatu peatoimetaja ja tõlkija


Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi tarvis arendatakse praegu üle 30 projekti. Üheks tähtsamaks selle aasta saavutuseks võib pidada programmi arendusprotsessi väljatöötamist. See aastapikkune inkubatsioon on mõeldud projektidele, mis esindasid Tartut ja Lõuna-Eestit Euroopa kultuuripealinna tiitli võitnud kandidatuuriraamatus Ellujäämise Kunstid. Projekte arendavaid meeskondi toetatakse protsessi käigus, et nad koostaksid teostatavad ja pikaajalise mõjuga projektiplaanid.

Arendusprotsess koosneb kuuest moodulist, iga moodul neljast etapist, ja sellel on kaks suurt eesmärki. Esiteks: välja töötada kandidatuuriraamatus esitatud projektide baasil tugev tuum Tartu 2024 tiitliaasta programmile. Teiseks: tõsta protsessist osa võtnud Tartu ja Lõuna-Eesti eestvedajate võimekust ja rahvusvahelist haaret.Esimene arendusprotsess, mille loomiseks tutvusime teiste seas Ajujahi, NULA, Loov Eesti, Accelerate Estonia ja Euroopa kultuuripealinna Leeuwarden-Friesland 2018 kogemustega, lõpeb 2021. aasta suvel. Selle järel tulevad järgmised arendusprotsessid, mis toetavad uute projektide leidmist ja arendamist aastatel 2021-2023.

2020. aastal jõudsid mitmed meie arendusjärgus projektid - nt Kureeritud Elurikkus, Läbi Linna, Psühhoteek, Kasvades Oma Toiduga ja Luues Lähedust - ka pilootsündmusteni, paljud sealhulgas osana populaarsest Autovabaduse puiestee programmist.

Esmakohtumised publikuga: valik projekte, mille käigus juba tänavu kohtusid väikeste sissejuhatavate ürituste raames osavõtjad, eestvedajad, partnerid.


Arendusprotsessi sujuva toimimise eest vastutab programmikoordinaator Erni Kask, kelle tiimis on ka programmiliinide juhid Angela Ader ja Triin Pikk. Kolmas programmiliini juht liitub sihtasutusega 2021. aastal. 2022. aasta alguses on kavas leida rahvusvahelise kogemusega loovjuht, kelle koostada ja lihvida jääb umbes kolmandik Tartu 2024 programmist.

Projektide arendamist ja arendajaid nõustab Tartu 2024 Loomenõukogu, mis loodi Tallinn 2011 positiivse kogemuse eeskujul. Loomenõukogu liikmed ja nende teemavaldkonnad on: Mari Kalkun (muusika, Lõuna-Eesti), Kuldar Leis (ettevõtlus, Lõuna-Eesti), Priit Raud (etenduskunstid, kultuurikorraldus), Anneli Saro (etenduskunstid, publik, kõrgkoolid), Markus Toompere (kujutav kunst, residentuurid), Berk Vaher (kirjandus, Tartu 2024 kontseptsioon ja väärtused).KULTUURIKOMPASS

Tartu 2024 nimel ellu kutsutud Kultuurikompassist on kahe aastaga kujunenud Tartu, Lõuna-Eesti ja teistegi kultuurikorraldajate jaoks oluline kogemuste ja teadmiste vahetamise platvorm.

Kultuurikompassi põhisündmusteks on foorumid. Neist igaüks toob kokku vähemalt sada kultuurivaldkonna tegijat. Foorumitel arutlevad Eesti kultuurikorralduse tippnimed ning kohapealse publikuga foorumid on suurepärane võimalus võrgustumiseks. Foorumite teemad kujunevad osalejate tagasiside ja 2020. aastal läbi viidud Lõuna-Eesti kultuurikorraldajate uuringu põhjal. Üks Kultuurikompassi foorumitest toimub igal aastal väljaspool Tartu linna, Lõuna-Eestis.

Sel aastal korraldas sihtasutus Tartu 2024 koos Tartu linnavalitsuse, Viljandi linnavalitsuse, regionaalse ekspertkomisjoni ja tehniliste partneritega neli Kultuurikompassi foorumit kokku enam kui tuhandele tähelepanelikule pealtvaatajale saalis või internetis.

“Kuidas rahvusvahelise koostöö abil suuremaks kasvada?” - 28. veebruar, Genialistide klubi, Tartu

“Milliseks kujundame kultuurikorralduse uue ajastu?” - 7. mai, internet

“Kuidas korraldada ligipääsetavat kultuuri?” - 8. september, Viljandi Pärimusmuusika Ait / internet

Rahvusvaheline foorum “Kuidas kõnetada Euroopat?” - 26. november, Tartu Ülikooli Raamatukogu / internetNeli Kultuurikompassi foorumit neljas eri paigas.
Neli naist - Sirla, Joanna Hoffmann, Piret Aus, Kersti Kaljulaid -, eri 
valdkondade eestvedajat.


Kultuurikompassi foorumitel jagasid 2020. aastal kogemusi: Tarmo Noormaa, Mart Normet, Priit Raud, Jorma Sarv, Markus Toompere, Sirla, Virgo Sillamaa, Astrid Hallik, Joanna Hoffmann, Krõõt Kiviste, Vahur Keller, Matis Leima, Marko Lõhmus, Berk Vaher, Linnar Viik, Piret Aus, Hene-Riin Männik, Krislin Kämära, Leino Rei, Nastja Pertsjonok, Ingrid Ulst, Tiiu Tamm, Jane Vabarna, Kersti Kaljulaid, Mikko Fritze, Jalmar Vabarna, Inga Koppel, Priit Mikk, Fredrik Lindegren, Sanjin Đukić, Suvi Kallio. Foorumeid juhtisid Hedi-Liis Toome, Urmas Vaino, Jakob Rosin, Johannes Tralla.


Mikko Fritze (Hollandi Goethe Instituut, Tallinn 2011) kõneleb Eesti rahvusvahelisest silmapaistvusest ja Tartu ning Lõuna-Eesti võimalustest Euroopa kultuuripealinnana Kultuurikompassi foorumil “Kuidas kõnetada Euroopat?”


LÕUNA-EESTI

Tartu linn on Euroopa kultuuripealinn koos Lõuna-Eestiga. Eesti 2024. aasta tippsündmus viiakse ellu regiooni linnade ning valdade koostöös ning see on Lõuna-Eesti suurim valdkondadeülene koostööprojekt. Kokku veerand miljonit inimest elab Tartu 2024 tegevustesse otseselt kaasatud kohalikes omavalitsustes.

Tartu 2024 meeskond eesotsas regionaalse koordinaatori Annela Laaneotsaga osales aastaga enam kui pooleteistsajal kohtumisel kõigis Lõuna-Eesti omavalitsustes. Arutelude tulemusel valmis Tartu 2024 Lõuna-Eesti koostööleping aastateks 2021-2025. Selles on kirjeldatud Euroopa kultuuripealinna regionaalse programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted. Leping käivitab Euroopa kultuuripealinna põhjaliku ettevalmistamise ja elluviimise kogu regioonis.

Tänaseks on Tartu 2024 Lõuna-Eesti koostöölepingu läbi arutanud ja vastu võtnud 17 omavalitsuse volikogud Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonnast ning Viljandi linnast. Esimestena toetasid lepingu sõlmimist 27. augustil Luunja, Nõo ja Tartu volikogud. Kootööleping allkirjastatakse omavalitsusjuhtide poolt 2021. aasta jaanuaris.


Tutvu Tartu 2024 regiooni omavalitsustega ja koostöölepingu vastu võtnud volikogudega.

Algav 2021. aasta on pühendatud regionaalse projektitaotlusvooru ettevalmistamisele ning kohalike omavalitsuste ja regiooni kultuurikorraldajate võimekuse tõstmisele, et saaksime 2022. aastal alustada lisaprogrammi leidmisega Lõuna-Eestist.

Mitmed Lõuna-Eesti kultuuripealinna-suunalised tegevused juba käivad:

 • Tööd on alustanud kaasatud maakondade arendusorganisatsioonide ja Viljandi linnavalitsuse poolt nimetatud kultuurijuhtidest koosnev, regionaalset programmiloomet nõustav regionaalne ekspertkomisjon.

 • Samuti on kümned Lõuna-Eesti kultuurijuhid ja eestvedajad võtnud osa Kultuurikompassi foorumitest.

 • Lõuna-Eesti omavalitsuste ja kultuurikorraldajatega on koostöökohti asunud otsima ka käimasolevas esimeses arendusprotsessis osalevad Tartu 2024 programmi pürgivad projektid.

Mais 2020 tutvustas Lene Øster Euroopa kultuuripealinnast Aarhus 2017, kuidas korraldati samalaadset regionaalset koostööd Aarhusi linna ja Kesk-Taani 18 omavalitsuse partnerluses. Seminar toimus Elva kultuurikeskuses.


EESTI JA EUROOPA

2020. aasta on olnud Euroopa kultuurielu jaoks ülimalt keeruline ja ettearvamatu. Viiruse põhjustatud tervishoiukriisi kõrval läbime ka kultuuri- ja majanduskriisi. Nii rahvusvaheline koostöö kui kogukondlik kultuurielu, kultuuriturism kui kõikvõimalike ürituste korraldamine ja nendega seotud ettevõtlusvaldkonnad on sattunud aastakümnete suurimatesse raskustesse.

Ometi on iga kultuuripealinna ülesanne hoida ja esitleda Euroopa kultuurilist rikkust - nii kõigi ühisosa kui oma eripärasid. Selleks, et olla edukas kultuuripealinn, peab Tartu 2024 pöörama järgnevatel aastatel erilist tähelepanu Euroopa kultuurisuhtluse taastamisele.

Et olla kriiside taandudes valmis jutustama Tartu 2024 lugu Euroopale ka vahetute kohtumiste kaudu - sealjuures muidugi ohte vältides ja turvatunnet pakkudes -, jätkame aktiivset digitaalset suhtlust piiriüleste partneritega. Meid toetavad selles mitmed varasemad ja tulevased Euroopa kultuuripealinnad, kellega kujunesid head töised sidemed juba enne koroonakriisi."

- Erni Kask, Tartu 2024 programmikoordinaator

Euroopa kultuuripealinnad lähitulevikust ja -minevikust ning tiitlit kandnud suurlinnad.

“Oleme sageli ühenduses kolleegidega 2024. aasta kultuuripealinnadest Salzkammergutis (Austria) ja Bodøs (Norra), kellega arutame võimalusi ühisprojektideks. Jätkunud on tihe suhtlus tulevaste kultuuripealinnadega nagu Kaunas 2022, Esch 2022 ja Veszprém-Balaton 2023. Oleme edastanud koostöösoovid ka Saksamaalt valitavale 2025. aasta Euroopa kultuuripealinnale. Ammutame pidevalt kogemusi ekspertidelt tiitlit varem kandnud linnadest nagu Aarhus, Umeå, Wroclaw, Riia, Turu ja 2018. aasta Euroopa kultuuripealinn Leeuwarden, mille meeskonna nõu ja abi on olnud järgmiste sammude planeerimisel iseäranis kasulik."

- Triin Pikk, programmiliini Elu ja Keskkond juht

Tänu Kultuuriministeeriumile lõime head sidemed Eesti kultuuriesindajatega Euroopas. Märtsis tutvustasime neile virtuaalselt oma kontseptsiooni, plaane ja programmi, millest omakorda sündis koostöö Eesti Saatkonnaga Londonis. Augustis õnnestus meil Tartus võõrustada kultuuriesindajate delegatsiooni, millesse kuulusid ka Eesti Instituudi ja Välisministeeriumi esindajad. Esitlesime kiirkohtingute formaadis valikut arendatavatest projektidest. Need kohtumised andsid lootust pikaajaliseks ja süvenevaks koostööks Tartu 2024 programmi veelgi rahvusvahelisemaks muutmisel.


Usume, et Euroopa kultuuripealinna tiitel aitab Tartul ja Lõuna-Eestil taaskäivitada järgnevatel aastatel kultuuri- ja turismiühendusi lähemate ning kaugemate naabritega. Sellele aitab otseselt kaasa ka see, et kõigil praegu arendatavatel Tartu 2024 sündmustel peab olema rahvusvaheline mõõde - need peavad kõnetama Euroopa publikut, loojaid ja kultuuriajakirjanikke ka väljastpoolt Eestit.KOMMUNIKATSIOON JA TURUNDUS


Tartu linnaruumi üheks kõige atraktiivsemaks uueks elemendiks on kujunenud juba kandideerimise ajal püstitatud #Tartu2024 maamärk, mis on aasta jooksul rõõmustanud mitmel pool Tartu külalisi ja linlasi. Maamärk on olnud ronimise ja pildistamise objektiks eri vanuses tartlastele ja Tartu külalistele ning muutunud ligi 3000 tag’imisega linna viimase aasta üheks kõige ikoonilisemaks nähtuseks sotsiaalmeedias.

- Kalle Paas, Tartu 2024 teabe- ja turundusvaldkonna juht


Kui Tartu südalinnas muudab Euroopa kultuuripealinna igapäevaselt nähtavaks suur punane maamärk, siis laiemalt teeb sama tööd Tartu 2024 teabe- ja turundusvaldkond. Lõppeval aastal oli teabe- ja turundustiimi ülesandeks Tartu 2024 kontseptsiooni ja väärtuste, uue struktuuri ja uute koostöövõimaluste tutvustamine esmastele huvipooltele: kultuurikorraldajatele ja -asutustele, Lõuna-Eesti omavalitsustele, ministeeriumitele ja riigiasutustele.

Oluliselt on tänavu kasvanud Tartu 2024 oma kanalite jälgijaskond. Tartu 2024 kodulehekülje külastatavus kasvas aastases võrdluses 100%. Enam kui 7/10 külastajatest on Eestist. Teistest Euroopa riikidest külastati kodulehte enim Soomest, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Lätist.

2020. aasta novembrist, mil koduleheküljel kanti eesti ja inglise keeles üle rahvusvahelist Kultuurikompassi foorumit, sai www.tartu2024.ee kõigi aegade külastatuim kuu. Unikaalsete külastajate hulk ületas isegi 2019. aasta augustit, mil ekspertkomisjoni otsusega kulmineerus kultuuripealinna valimine Eestist.

Facebooki ja Instagrami jälgijate arv kasvas aastaga enam kui poole võrra. Käivitasime ka esimese ingliskeelse Tartu 2024 kanali Twitteris, mida veab vabatahtlik Elise Jalonen, ning alates maist saab tellida ka igakuist Tartu 2024 uudiskirja.


Tartu 2024 sotsiaalmeediakanalid ja uudiskiri

2020. aastal korraldas Tartu 2024 meeskond koos projektiarendajatega ja teiste partneritega paarkümmend Euroopa kultuuripealinna tutvustavat üritust või tegevusala teiste suuremate sündmuste raames. Tartu 2024 oli kohal nii Baltikumi suurimal ärifestivalil sTARTUpDay kui tutvustas end Lõuna-Eesti kooliõpilastele koos Eesti Laulu konkursi artistidega. Kuu aega Tartu Vabaduse puiesteel värskeid linnaruumikogemusi pakkunud Autovabaduse puiesteel esitles Tartu 2024 kultuuriprogrammi: lisaks kultuuripealinna programmi pürgivatele projektidele astusid üles ka bändid ja DJ-d.

Suurimad suvisel piirangutevabamal ajal väljaspool Tartu linna korraldatud avalikud Euroopa kultuuripealinna tegevused olid

 • Tartu 2024 ala Ökofestivalil Karilatsis, Põlva maakonnas

 • Tartu 2024 ala Elva Elamusfestivalil Tartu maakonnas

 • Kultuurikompassi foorum Viljandi linnas


Valik fotosid Tartu 2024 tegevusaladelt ja sündmustelt Tartus ning Lõuna-Eestis

COVID-19 pandeemiast tulenevad piirangud mõjutasid publikuga tegevusi periooditi siiski olulisel määral. Aprillist maini jutustasime Tartu ja Lõuna-Eesti kui Euroopa kultuuripealinna lugusid loovisikute karantiiniaja videolugude kaudu, viisime läbi koroonaaja fotoprojekti saja tartlasega ning korraldasime Kultuurikompassi raames ühe esimese suure avaliku foorumi koroonakriisi mõjust Eesti kultuurile.

Teater Vanemuine balletiartistid Hayley Jean Blackburn ja Silas Stubbs rääkisid aprillis elust ja tööst eriolukorra ajal


Osa teabe- ja turundusvaldkonna tööst on ka 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna programmi pürgivate projektide nõustamine. Lõppeval aastal töötas Tartu 2024 meeskond põhjalikumalt kaasa kahe erilise projektiga, mis pidid tegema suure hüppe juba 2020. aastal.
 • Kureeritud Elurikkus on maastikuarhitektide eestveetav projekt, mille eesmärk on muuta Tartu kesklinna pargid elurikkaks ning kujundada need samal ajal meeldivaks ja huvitavaks olemiskohaks inimestele. Projektitiim suhtles tänavu Tartu linnavolikogu, linnavalitsuse, ülikoolide ja eri vanuses linlastega ning lõi nende kaasabil parkidesse katsealad, mida aktiveeriti eri tegevustega. Kaubahoovi parki rajati oktoobris täiesti uus linnaniit.
 • Külas on Võrumaa Arenduskeskuse eestveetav projekt, mille keskmes on teenuste vahendamise veebiplatvormi loomine. Platvorm annab Tartu 2024 turistidele võimaluse saada ja kohalikele mikroettevõtjatele pakkuda tõeliselt ehedaid elamusi Lõuna-Eestist nagu näiteks jõhvikal-käik kohalikuga, seente marineerimise õpituba, kartulivõtt ... ja veel palju muud. Täna käib juba Külas platvormi kujundamine ja programmeerimine ning 2021. esimeses pooles avatakse platvorm esimeses piirkonnas.

Sügisel 2020 algas ka Tartu 2024 kommunikatsioonistrateegia koostamine, et täpsustada partnerite ja publiku haaramiseks tehtava töö sihid. Protsessi on kaasatud inimesi üle Eesti, kes võiksid kultuuripealinnast külastajatena osa saada, nende seas omavalitsusjuhte ning kultuuri ja turismi eestvedajaid.


TARTU 2024 TEEKOND: AASTA 2021

Eesti 2024. aasta tippsündmuse ja Lõuna-Eesti suurima koostööprojekti ettevalmistused on alanud ja seda vaatamata koroonakriisile. Me usume, et Tartu 2024 nimel tehtav töö on koroonakriisi tõttu senisest veelgi olulisem: kultuuripealinna tiitel on Lõuna-Eesti regiooni tugevus ning toetab mitme aasta plaanis rahvusvaheliste ühenduste, kultuuri- ja turismivaldkondade taastumist ning arengut.

Sihtasutus Tartu 2024 peamised eesmärgid järgnevatel aastatel ei muutu. Meie põhikirjaline eesmärk on ühtaegu nii lihtne kui ambitsioonikas: valmistada ette Tartu linna ja Lõuna-Eesti Euroopa kultuuripealinnaks olemine aastal 2024.

Tartu 2024 keskmes peab olema originaalne, meile tiitli toonud kandidatuuriraamatus esitletud väärtusi kandev kultuuri- ja haridusprogramm, mille osas on nii meie endi kui avalikkuse ootused arusaadavalt kõrged. 2021. aasta toob olulisi uudised: esimene arendusprotsess lõpeb ja Loomenõukogu otsustab, millised projektid on kutsutud ametlikku Tartu 2024 programmi. Samas valmistame ette järgmisi projektitaotlusvoore, et leida Tartust ja Lõuna-Eestist säravaid lisaprojekte.


Meie kontseptsioon Ellujäämise Kunstid ja seda avav programm on veenev, haarav ja innustav, kui sellest saavad 2024. aastal osa kümned tuhanded inimesed meie linnadest, linnaosadest ja küladest, ent ka Narvast, Tallinnast, Pärnust või välismaalt. Me kogume hoogu - tuleval aastal kuuleb Tartu 2024st sündmuste ning tegevuste kaudu, sõnas, helis ja pildis rohkem, kui kunagi varem.

Väga oluline on algaval aastal Lõuna-Eesti omavalitsustega perioodiks 2021-2025 kokkulepitu: koolituste ja programmiloome korraldamine, võrgustike arendamine ning turundus-, ja kommunikatsioonitöö, mis toovad tulu igale vallale ja linnale, mis on liitunud Tartu 2024 koostöölepinguga.

Sihtasutus jätkab 2021. aastal koos partneritega tööd ka selle nimel, et haridus- ja kultuuriprogrammi ning turunduse ja kommunikatsiooni elluviimiseks oleksid tagatud piisavad finantsvahendid põhiliste rahastajate poolt.

Lõpuks on meie kõigi eesmärk Euroopa kultuuripealinna tehes üks: me tahame näha Tartu ja Lõuna-Eesti oleksid maailmas tuntumad ja mainekamad paigad nii omadele kui külalistele; et Tartus ja Lõuna-Eestis oleks parem elada ning et meie piirkonna arengut kannaks kultuur.” 

- Priit Mikk, SA Tartu 2024 juht


Aitäh kõigile kaasteelistele ja
häid kohtumisi ja koostööd 2021. aastal!


HOIA END KURSIS Tartu 2024 uudiste, sündmuste ja tegevustega: