Mida tähendab olla venelane või venekeelsest kultuurist Euroopasse kuuluvas Eestis?Projekt Venekeelse Tartu Kaardistus on algatus eraldi hoidvate rühmade ühendamiseks ja võimendamiseks, tõstes nende teadlikkust oma identiteedi kultuuriväärtusest ning olulisusest Tartu, Eesti ja Euroopa jaoks.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Omapära ja Euroopa all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Erinevate identiteetide suhe on keeruline isegi Tartus, mida tajutakse linnana, kus enamik venekeelsest elanikkonnast on edukalt kohalikku ühiskonda lõimunud. Ometi tunnistavad paljud, et nende rahvusvähemus koosneb hulgast üsna eraldi hoidvatest rühmadest, kellest mõnedel on endiselt probleeme oma kuuluvuse määratlemisega.

Seetõttu on rikkalik venekeelne pärand, selle ajaloolised sidemed Euroopaga ja praegused kunstilised väljundid olnud Tartus ja selle rahvusvahelises kultuuriprofiilis alaesindatud.

Kavandataval projektil on kaks peamist tegevussuunda:
  1. venekeelse kultuuripärandi kaardi koostamine nii mobiilirakendusena kui trükiversioonis
  2. kultuurisündmuste programm, mis käsitleb venekeelse kultuuripärandi erinevaid aspekte Tartus ja Eestis.
Eestvedaja:  Valentina Lai (tiinka@gmail.com)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 33)