Projekt Maailma Maaliin on ringisõitev kultuurikeskus, mis kummutab sisserändega seotud hirme ja eelarvamusi, leevendab sotsiaalseid pingeid ning tõrjub jõude, mis neist pingetest toituvad. 
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Omapära ja Euroopa all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi.


Kavandatava projektiga tõestatakse, et isiklikud sõprussuhted ja kultuuriline mõistmine tekivad ikka kõige enam inimeste kohtumistest, kus luuakse ja nauditakse ühist ruumi ja rõõmsaid sündmusi. Näidatakse, kuis väärtused ja pürgimused ületavad rahvuspiire ning kuidas ühised tegevused aitavad erinevaid kultuuritavasid rohkem väärtustada, mitte ei hägusta neid.

Projekti peamine kese on mitte-Euroopa rahvustel, kes on tulnud Eestisse elama just Euroopa väärtuste pärast. Igal kuul seob Maailma Maaliin ühe vähemusrahvuse esindajad Tartu ja Lõuna-Eestiga, tutvustades selle muusikat, toitu, rahvakunste ja tavasid kohalike kogukondadega pikaajaliste sidemete sõlmimise kaudu. Kultuurisündmusi tuuakse lähemale vähekindlustatud rühmadele (laste- ja hooldekodud, supiköögid jne.)
Eestvedaja: Anastasia Pertšjonok (nastja@internationalhouse.ee)
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projekti kirjeldust (lk 37)