Ideekorje

Tartu 2024 - Euroopa kultuuripealinnaks ootab ideid kunsti- ja kultuuriprojektideks ning muudeks tegevusteks, mis avavad Tartu 2024 kandidatuuriraamatu pealkirja "Ellujäämise kunstid" ("Arts of Survival").

Arutelu Rahinge kuplis: Uued ja vanad linnaosad

Tartu 2024 ja Rahinge külaselts kutsuvad tartlasi Tartu linna päeva eel toimuvale avalikule arutelule, kus  teemadeks haldusreformi-järgse Tartu identiteet ning endise Tähtvere valla elanike osalus linna kultuurielus.

Partnerid

Euroopa kultuuripealinnaks pürgimine aitab kaasa paljudele Tartu eesmärkidele. Parim #Tartu2024 plaan valmib tänu meie partneritele ja toetajatele.