Projekt Kureeritud Elurikkus edendab Tartu elukeskkonda, tõstes parkide ja haljasalade elurikkust ning tegevusrohkust eri põlvkondadele ning tutvustades ja populariseerides linnaloodust. Parkide kavandatav kaasav uuendamine koos kultuuri- ja haridusprogrammiga seob eri valdkondi ja osapooli, s.h õppe- ja teadustöö kaudu ka ülikoole.

Kureeritud Elurikkuse üritused

  • Taimesiltide aktsioon koostöös Tartu loodusmaja linnalaagriga 21. juuli 2020 | uudis | fotod
  • Kureeritud elurikkuse giidituur 28. juuli 2020
  • Kureeritud elurikkuse giidituur 30. juuli 2020
  • Taimede korjamine ja kunstiaktsioon koostöös Tartmusi lastelaagriga 3. august 2020
  • Vestlusring elurikkusest 5. august 2020
  • Vestlusring elurikkusest 28. august 2020

Tartus koostöös kogukondadega kavakohaselt aastaks 2024 valmivad uuenenud elurikkad pargikeskkonnad on tõmbenumbriks Euroopast saabuvatele turistidele ja erialaekspertidele, tutvustades Tartut kui keskkonnateadliku tulevikunägemusega nutikat linna.
Projekt osaleb aastatel 2020-2021 Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammi esimeses arendusprotsessis, programmiliini Elu ja Keskkond all. Arendusprotsessi edukalt läbivad projektid jõuavad Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi. 


Projekt Kureeritud Elurikkus otsib lahendusi Tartu ja paljude teiste Euroopa linnade ees seisvatele keskkonnaprobleemidele. Levinud mõttemallide ning kehtivate õigusaktide tõttu hoitakse linnaloodust praegu ülemäära nuditud olekus. Lihtsustatud kujundusskeemide, hoolduseks optimaalse liigivaliku ning ulatusliku niitmise tulemusena jääb haljasaladel tugevasti puudu nüüdisaegsele linnapargile vajalikku looduslikku, tegevuste ja sotsiaalset vaheldusrikkust.

Looduse elurikkus aitab linnas tagada puhtama õhu, mulla ja vee. Kõrges rohus, mida niidetakse harvemini, tärkab rohkem taimeliike ning see mitmekesisem keskkond on putukatele parem elupaik. Putukad tagavad taimedele tolmeldades täisväärtusliku elu ning tänu putukatele on linnaparkides rohkem linde ja pisikesi loomi. Elurikkust väärtustades ja sellest rõõmu tundes saab igaüks olla looduskaitsja.

Elurikkuse säilitamine ja taastamine on oluline osa inimkonna ellujäämisstrateegiast. Elurikkuse suurendamine linnades on vajalik kliimamuutuste mõjude leevendamiseks, elurikkuse kao vähendamiseks ning keskkonna meeldivamaks muutmiseks nii linlasele kui linna külalistele.


Projekti raames on kavas täiendada Tartu kesklinna parke ka täna puuduvate funktsioonidega nagu paigad kohtumiseks ja mõtiskluseks, kohad aktiivseks ajaveetmiseks ja mänguks, võimalus elurikkusega tutvuda ja käed külge panna, galeriipinnad jne, et peredel, noortel, eakatel jt oleks seal huvitav viibida.

Kureeritud Elurikkus hõlmab kavakohaselt Tartu kesklinna nelja parki-haljasala: Uueturu ja Kaubahoovi parki, Vabaduse puiestikku ning Võidu ja Kaarsilla vahelist jõeäärt (suvekohvikutega kaldapromenaad Emajõe ääres).
Eestvedajad: Karin Bachmann (karin@kinoline.ee), Anna-Liisa Unt (annaliisale@gmail.com), Merle Karro-Kalberg (merlekar@gmail.com) 
Loe kandidatuuriraamatus esitatud algset projektikirjeldust (lk 17).

Email again: